Aanbod

 

Welkom op de website van De Toelis administratieve dienstverlening & advies. Na 36 geweldige jaren bij de Koninklijke marine was het op 1 oktober 2010 tijd voor een nieuwe uitdaging.  De vele werkervaringen en opgedane kennis vormen de basis voor het aanbod van De Toelis:

 

 • belastingaangiften, bezwaarschriften & toeslagen particulieren;
 • boekhouding, BTW– & belastingaangiften, jaarrekeningen MKB/ZZP’ers;
 • computeronderhoud, instructie computergebruik & vervaardigen lesmateriaal;
 • inventariseren administratief– en/of automatiseringsproces en opstellen & implementeren verbeterplannen;
 • inventariseren bezit & verdeling bij echtscheiding of overlijden;
 • nalatenschappen, successierechten & schenkingen;
 • ondersteuning bij evenementen en beurzen;
 • projectleiding, –ondersteuning & –advies;
 • testen software en mainframeapplicaties;
 • updaten achterstallige administraties;
 • vervaardigen handleidingen en PowerPoint presentaties.